Nyheder fra Grenaa Marina

Ny bøje i indsejlingen til Grenaa Marina

29. juni, 2022 11:34

Vi har dags dato udlagt en grøn sideafmærkning på position 56° 24,2107’N – 010° 55,5846’Ø.

Bøjen er udlagt som markering af sandbanke mellem bøjen og vores nordlige mole.

Bøjen har som standard reflekser, toptegn og indbygget radarreflektor iht. Søfartsstyrelsen gældende krav til bøjer.

Rapporteret dybde over sandbanken er 2,0 m.

Mvh

Havnekontoret
Grenaa Marina

Grenaa Marina udvider bestyrelsen med natur- og turismerepræsentant

Flemming Rafn fra naturskolen er i dag den 14/2-2023 trådt ind i bestyrelsen for Grenaa Marina på den plads, som repræsenterer turisterhvervet. Bestyrelsen glæder sig over, at vi med Flemming får kompetencer, som dækker både natur og turisme. Naturskolen er i disse dage i gang med at etablere en oplevelsesbro med tilbud til børn og unge i lagunen, som huser Grenå Marina. Så marinaen og naturskolen er naboer. Rigtig gode naboer.

Flemming starter derfor med lige netop den type aktiviteter, som Grenå Marinas brugere har behov for.

“Vores sejlere har brug for tilbud til børn og unge, som så kan tage deres forældre med over på den anden side af lagunen. Vi har Kattegatcentret som nabo til den ene side og Naturskolen til den anden side. Det kan ikke blive bedre” - udtaler formand for Grenaa Marina Søren Jongberg. “Vi har brug for at have de bedste forbindelser med turistaktørerne omkring os. Det får vi med Flemming Rafn” - tilføjer formanden.

Flemming sætter følgende ord på sin rolle i bestyrelsen: “Jeg vil gerne bidrage med min viden om natur, maritime forhold og tilbud til vores turister. Men jeg ser også en opgave i at kunne bidrage til lystbådehavnens udvikling. Det er naturskolens nabo og det er en central aktør ved vores skønne del af Kattegatkysten.”

Ny bro i Grenaa Marina.

10. februar, 2023 8:10

Det pusler ved stranden i Grenaa Marina. Kyst og Fjordcentrets nye formidlingsbro begynder at tage form.

Første del af broen er monteret, og næste skridt er en flydebro for enden af broen, samt et forbedret stisystem ned til broen.

Vi glæder os meget til at se det færdige projekt, der kommer til at være til gavn og glæde for rigtig mange.

#kystogfjordcentret

En utrolig historie

11. januar, 2023 15:06

140.000 kr. for en sænket kutter! Hvordan kan Grenå Marina og dermed lystbådehavnens brugere komme til at stå med en regning på 140.000 kr. for en kriminel handling? Det er en utrolig historie! Vi har faktisk selv svært ved at tro det. Men snart ved vi det.
Historien om den sænkede kutter er utrolig. Det startede med en handel om en båd fra Fyn på vej til Limfjorden, der gik i vasken. Køber og sælger satte hinanden stævne i Grenå. Kutteren kom bare ikke afsted igen. Grenå Marina løb forgæves rundt mellem sælger, køber og en tredje mand, som også blev bragt i spil af køber.

Båden blev udsat for tyveri, som bl.a. gik ud over dieseltanken. Den 21/10 lå kutteren stadigvæk stabilt ved kaj men med masser af oliedunke på dækket og i lasten. Den 22/10 om morgenen lå den på havnens bund. Der strømmede olie ud af den. Meget olie. Beredskaberne blev tilkaldt, og de samlede 400 liter spildolie op i løbet af dagen. Der blev lagt flydespærre ud.

I de følgende dage kunne vi se, at der stadigvæk var oliefilm på vandet. Ikke så meget og inden for flydespærren. Så vi afventede og lod beredskaberne bestemme. Flydespærren blev hentet igen efter 4 uger.

GMs forsikringsselskab ville ikke dække noget, fordi et ikke var GM, der havde forvoldt skaden. Bådens forsikring var opsagt, så nu var gode råd dyre. GM modtog en regning fra beredskaberne på 88.000 kr. Det kunne bare ikke være rigtigt. Så GM indgav protest.

Kutterne skulle naturligvis op. Den lå som vrag på havnens bedste spadseretur, og vi var klar over, at der var mere olie i den. Som sagt så gjort. Ved hævningen viste det sig, at der var boret huller i båden. Kutteren var ikke bare sunket. Den var blevet sænket ved en kriminel handling. Hævning og skrotning af en gammel olieindsmurt kutter er dyrt. GM fik en regning på i alt 140.000 kr. Det kunne nemt være blevet dobbelt så dyrt. Med kreativitet og snilde undgik GM en række mulige udgifter oveni.

Nu bliver en utrolig historie endnu mere utrolig. Forvaltningen i Norddjurs kommune accepterede nemlig at betale de 88.000 til den akutte miljøindsats den 22/10, men afviste de 140.000 kr. til at hæve og skrotte vraget. Begrundelsen er kort gengivet, at … “I glemte at spørge os om lov, og der var ingen akut miljøfare mere.”

Det sidste argument om, at miljøfaren var overstået, er vi simpelthen uenig i. GM kan ikke gå en sommersæson i møde med et vrag, der indeholder olie. Vi vil det heller ikke. Lystbådehavnen skal ikke være en kirkegård for skibsvrag. Det første argument, om at vi glemte at spørge, er utroligt. Det gør nemlig ingen forskel. Hvis GM have iværksat en dyr hævning, kunne kommunen med rette protestere over regningens størrelse. Det var det bare ikke. Naturligvis skal sådan et vrag væk.

Efter forvaltningens afslag har GM indbragt sagen for politikerne. Der bliver truffet en første afgørelse den 23. januar i Miljø- og Teknikudvalget. GM er naturligvis spændt på afgørelsen. For ellers skal brugerne nemlig betale for den kriminelle sænkning af kutteren. Det ville da være utroligt!

Johnny Helboe er udpeget som ny fungerende formand

3. juli, 2023 7:00

Bestyrelsen for Grenå Marina har efter vores formand, Søren Jongbergs uventede dødsfald valgt at udpege bestyrelsens næstformand Johnny Helboe til vores nye fungerende formand.

Bestyrelsen vil på sit næste møde den 18. september 2023 konstituere sig. Vi skal have fordelt Søren Jongbergs mange opgaver imellem os. Søren var i bestyrelsesarbejdet en stor kapacitet, så der er meget godt arbejde at føre videre.

Bestyrelsen
Grenaa Marina

Down Loads

Indmeldeses blanket

Vedtægter

Referat fra generalforsamlingen 2023

Program 2023

Mayday  hjælpetekst

Nødkaldsliste

Brug af VHF

Markedspladsen

Sælges

Opret annonce

 
 
 
 

Købes

Nyttige links