Test af Radioer WHF , Watt , AIS

Mit navn er Nicolai Mørk, og min virksomhed hedder Aarhusbugtens Yacht Service ApS.


Her i vinterperioden er der ret stille i virksomheden, derfor benytter jeg mig af muligheden for at udføre gratis VSWR og Watt test for sejlklubbernes medlemmer på Djursland og i Århusbugten. Den stille periode er fra nu og indtil midt/slut februar.

Jeg kan teste VHF systemet på masterne i masteskuret eller på skibene på land eller i vand. Jeg har mit egetseparatetest udstyr på eget batteri, det er derfor ideelt at teste præcist med dette set-up her om vinteren, hvor bådene og masterne har forskellige lokationer.

Fakta er, at jeg finder fejl på de fleste anlæg som testes. Nogle kan udbedres på få minutter, andre kræver nye kabler eller ny antenne, men fælles for alle er at ejeren tror at VHF systemet fungerer fint, da det kan sende til båden på pladsen ved siden af, eller måske helt til Lyngby radio.

Testen er uden forpligtelser af nogen art og gratis. Det er blot en god måde for mig, at komme ud og snakke med nogle af sejlerene her om vinteren, hvor der ellers er lidt stille.

Jeg har lagt et link til tilmelding på min hjemmeside. Her kan du også læse mere om VHF og AIS, og derved lære mere hvad testen går ud på.


https://www.ays.dk/vhf

Johnny Helboe er (gen)valgt som formand for Grenå Marina

19. september, 2023 10:43

Grenå 18/9-2023


Bestyrelsen for Grenå Marina har på sit møde fredag den 15/9-2019 i enstemmighed valgt Johnny Helboe som formand. Eller rettere sagt genvalgt Johnny Helboe, for han har siden den 30/6 været fungerende formand for bestyrelsen.

Johnny trådte ind i bestyrelsen i foråret og blev fra starten valgt som næstformand. På grund af Søren Jongbergs helt uventede dødsfald overtog Johnny Helboe formandshvervet. Så bestyrelsen har set Johnny Helboe i arbejde som formand inden genvalget i fredags.

”Johnny Helboe et trådt ind i arbejdet med en meget stor teknisk viden og med en utrolig energi. Johnny sørger også i dagligdagen for, at alle i bestyrelsen er godt orienteret om, hvad der arbejdes med i bestyrelsens udvalg. Johnny er rigtig god til at inddrage alle”, – udtaler bestyrelsesmedlem Svend E Møller.

Johnny har blandt andet fra starten rejst lystbådehavnens vedligeholdelse som et centralt tema. Ikke den vedligeholdelse, som Grenå Marina gennem år og dag har udført selv, men den vedligeholdelse, som havneanlægget fra 1980erne kræver af Norddjurs Kommune. Hovedideen er, at Grenå Marina har ansvaret for at vedligeholde træet og kommunen har ansvaret for stenene. I mange år mens lystbådehavnen var ny, har det været ret enkelt at håndtere. Men nu er anlægget slidt, og så kræver det opmærksomhed.

Johnnys argument har været, at vi skal passe på kommunens investering i lystbådehavnen og ikke vende det blinde øje til de tekniske udfordringer, som man kan rette op på for overskuelige kommunale investeringer, men som ad åre koster mange millioner af kroner, hvis man lade dem ligge.”

Johnny Helboe har et langt CV, der viser at han ikke bare har den tekniske viden, men også den organisatoriske erfaring, som Grenå Marina har brug for på formandsposten. Den korte udgave af hans CV er: Pensioneret Maskinmester på 70 år med en karriere i handelsflåden, offshore boreindustrien, offshore vind industrien, bygning og drift af kraftværker og bygning af biogasanlæg. Dertil kommer, at han har været en ivrig lystsejler hele livet og et fremtrædende medlem af Grenå Sejlklub bl.a. med ansvaret for sejlerskolen.

Bestyrelsen hilser Johnny Helboe velkommen som sin permanente formand.


Jesper Rasmussen er trådt ind i bestyrelsen og valgt som næstformand

19. september, 2023 10:11

Grenå den 18/9-2023

På bestyrelsesmødet fredag den 15. september 2023 trådte Grenå Sejlklubs formand, Jesper Rasmussen ind i bestyrelsen for Grenå Marina.

Pladsen i bestyrelsen blev ledig, da vores formand Søren Jongberg desværre i juni måned helt uventet afgik ved døden. Så det er store sko, som Jesper skal fylde ud. Han får en hurtig og krævende start i bestyrelsen, fordi han straks blev valgt som næstformand for Grenå Marina. Sammen med Johnny Helboe udgør han fremefter marinaens formandskab.

Bestyrelsen var enige om at pege på Jesper Rasmussen som den oplagte næstformand. Det er der også god grund til. Jesper har været formand for Grenå sejlklub først i 10 år og så efter en pause igen på 3 år.

Jesper har ledelseserfaring fra tøjbranchen. Mr. Rasmus i Grenå var Jespers butik indtil 2002, hvor han valgte at sælge fra og koncentrere sig helt om Allsize Company, som han havde grundlagt i 1998. Så vi har fået en erhvervsaktiv selvstændig med i bestyrelsen med en solid ledelseserfaring. Det er de ”erfarne” bestyrelsesmedlemmer – læs pensionister – rigtigt glade for.

Sejlsporten har været Jespers store lidenskab. Han har sejlet hele sit liv fra optimistjollen som dreng til kølbåden med blandt andet Djursland 55 og Buksesnedkeren som nogle af højdepunkterne.

Bestyrelsen hilser Jesper velkommen og glæder sig over, at han med næstformandsposten har taget et stort ansvar for Grenå Marina.

Grenaa Marina udvider bestyrelsen med natur- og turismerepræsentant

Flemming Rafn fra naturskolen er i dag den 14/2-2023 trådt ind i bestyrelsen for Grenaa Marina på den plads, som repræsenterer turisterhvervet. Bestyrelsen glæder sig over, at vi med Flemming får kompetencer, som dækker både natur og turisme. Naturskolen er i disse dage i gang med at etablere en oplevelsesbro med tilbud til børn og unge i lagunen, som huser Grenå Marina. Så marinaen og naturskolen er naboer. Rigtig gode naboer.

Flemming starter derfor med lige netop den type aktiviteter, som Grenå Marinas brugere har behov for.

“Vores sejlere har brug for tilbud til børn og unge, som så kan tage deres forældre med over på den anden side af lagunen. Vi har Kattegatcentret som nabo til den ene side og Naturskolen til den anden side. Det kan ikke blive bedre” - udtaler formand for Grenaa Marina Søren Jongberg. “Vi har brug for at have de bedste forbindelser med turistaktørerne omkring os. Det får vi med Flemming Rafn” - tilføjer formanden.

Flemming sætter følgende ord på sin rolle i bestyrelsen: “Jeg vil gerne bidrage med min viden om natur, maritime forhold og tilbud til vores turister. Men jeg ser også en opgave i at kunne bidrage til lystbådehavnens udvikling. Det er naturskolens nabo og det er en central aktør ved vores skønne del af Kattegatkysten.”

Ny bro i Grenaa Marina.

10. februar, 2023 8:10

Det pusler ved stranden i Grenaa Marina. Kyst og Fjordcentrets nye formidlingsbro begynder at tage form.

Første del af broen er monteret, og næste skridt er en flydebro for enden af broen, samt et forbedret stisystem ned til broen.

Vi glæder os meget til at se det færdige projekt, der kommer til at være til gavn og glæde for rigtig mange.

#kystogfjordcentret

En utrolig historie

11. januar, 2023 15:06

140.000 kr. for en sænket kutter! Hvordan kan Grenå Marina og dermed lystbådehavnens brugere komme til at stå med en regning på 140.000 kr. for en kriminel handling? Det er en utrolig historie! Vi har faktisk selv svært ved at tro det. Men snart ved vi det.
Historien om den sænkede kutter er utrolig. Det startede med en handel om en båd fra Fyn på vej til Limfjorden, der gik i vasken. Køber og sælger satte hinanden stævne i Grenå. Kutteren kom bare ikke afsted igen. Grenå Marina løb forgæves rundt mellem sælger, køber og en tredje mand, som også blev bragt i spil af køber.

Båden blev udsat for tyveri, som bl.a. gik ud over dieseltanken. Den 21/10 lå kutteren stadigvæk stabilt ved kaj men med masser af oliedunke på dækket og i lasten. Den 22/10 om morgenen lå den på havnens bund. Der strømmede olie ud af den. Meget olie. Beredskaberne blev tilkaldt, og de samlede 400 liter spildolie op i løbet af dagen. Der blev lagt flydespærre ud.

I de følgende dage kunne vi se, at der stadigvæk var oliefilm på vandet. Ikke så meget og inden for flydespærren. Så vi afventede og lod beredskaberne bestemme. Flydespærren blev hentet igen efter 4 uger.

GMs forsikringsselskab ville ikke dække noget, fordi et ikke var GM, der havde forvoldt skaden. Bådens forsikring var opsagt, så nu var gode råd dyre. GM modtog en regning fra beredskaberne på 88.000 kr. Det kunne bare ikke være rigtigt. Så GM indgav protest.

Kutterne skulle naturligvis op. Den lå som vrag på havnens bedste spadseretur, og vi var klar over, at der var mere olie i den. Som sagt så gjort. Ved hævningen viste det sig, at der var boret huller i båden. Kutteren var ikke bare sunket. Den var blevet sænket ved en kriminel handling. Hævning og skrotning af en gammel olieindsmurt kutter er dyrt. GM fik en regning på i alt 140.000 kr. Det kunne nemt være blevet dobbelt så dyrt. Med kreativitet og snilde undgik GM en række mulige udgifter oveni.

Nu bliver en utrolig historie endnu mere utrolig. Forvaltningen i Norddjurs kommune accepterede nemlig at betale de 88.000 til den akutte miljøindsats den 22/10, men afviste de 140.000 kr. til at hæve og skrotte vraget. Begrundelsen er kort gengivet, at … “I glemte at spørge os om lov, og der var ingen akut miljøfare mere.”

Det sidste argument om, at miljøfaren var overstået, er vi simpelthen uenig i. GM kan ikke gå en sommersæson i møde med et vrag, der indeholder olie. Vi vil det heller ikke. Lystbådehavnen skal ikke være en kirkegård for skibsvrag. Det første argument, om at vi glemte at spørge, er utroligt. Det gør nemlig ingen forskel. Hvis GM have iværksat en dyr hævning, kunne kommunen med rette protestere over regningens størrelse. Det var det bare ikke. Naturligvis skal sådan et vrag væk.

Efter forvaltningens afslag har GM indbragt sagen for politikerne. Der bliver truffet en første afgørelse den 23. januar i Miljø- og Teknikudvalget. GM er naturligvis spændt på afgørelsen. For ellers skal brugerne nemlig betale for den kriminelle sænkning af kutteren. Det ville da være utroligt!

Ny bøje i indsejlingen til Grenaa Marina

29. juni, 2022 11:34

Vi har dags dato udlagt en grøn sideafmærkning på position 56° 24,2107’N – 010° 55,5846’Ø.

Bøjen er udlagt som markering af sandbanke mellem bøjen og vores nordlige mole.

Bøjen har som standard reflekser, toptegn og indbygget radarreflektor iht. Søfartsstyrelsen gældende krav til bøjer.

Rapporteret dybde over sandbanken er 2,0 m.

Mvh

Havnekontoret
Grenaa Marina

Markedspladsen

Sælges

Opret annonce

 
 
 
 

Købes

Down Loads

Indmeldeses blanket

Vedtægter

Program 2023   update april 2024

Mayday  hjælpetekst

Nødkaldsliste update maj  2024 

Brug af VHF

Referat fra generalforsamlingen           2024

Referat fra ekstra ordinær generalforsamling           2024

Nyttige links