Velkommen til

Grenaa Bådklub

Åbningstider:

der vil som regel være medlemmer i klubhuset i tidsrummet

Mandag - Søndag
10.00 - 12.00

Nyheder

02 juli 2024 

Den 24-25 august for vi besøg af Bønnerup Strand  bådelaug  De låner som vanlig klubhuset for hyggelig samvær

 

 

25 juni 2024 

vi byder velkommen til  nye medlemmer

 

 

16 juni 2024 

Sankt Hans aften. Søndag den. 23 juni

Vi tænder grillen kl.17.oo  Mød op til et par hyggelige timer

 

08 juni 2024 

Ebeltoft turen er aflyst, derfor tændes grillen i stedet kl.18

medbring selv det du skal spise !

 

 

12 maJ 2024 

Ny Nødliste udsendt

 

 

18 april 2024 

Standerhejsning - Lørdag den. 4 maj kl.09.00

En ny sæson  skal startes op. Så mød op til Standerhejsning . Vi starter med morgen buffet. Kl.09 

og når vi er færdige med den  ca. kl.10 hejser vi Klub standeren.

Af hensyn til indkøb er der tilmelding på sedlen i klubhuset 

eller  på  30 28 04 71  Senest den 2 maj. Kl.12

Hilsen bestyrelsen

 

 

16  april 2024 

FORÅRSTUR TIL SEJERØ, fra torsdag den 9. maj til
søndag den 12. maj i forbindelse med Kristi Himmelfartsdag.

18 april 2024 

Så er indsejlingen ved at blive gjort forårsklar.

Udgravningsfartøjet er i fuld gang med den årlige uddybning i indsejlingen til Grenaa Marina.

Hold så stor afstand til udgravningsfartøjet som muligt ved passage.,

14  april 2024 

vi byder velkommen til 2 nye medlemmer

Irene Marie Jensen og Leif Finn Rasmussen

24 marts  2024   UPDATE

DØDSFALD

Grenaa Bådklubs forhenværende formand -  Svend Åge Sørensen, 

er søndag den. 24 marts 2024, sovet stille ind efter lang tids sygdom.

Bisættelsen finder sted fra Ålsø Kirke tirsdag den. 9 april kl. 11.00                                                     "ÆRE VÆRE SVEND ÅGES MINDE"


21 marts  2024

Så er der åbnet for vandet.

I anledning af at vi har bestilt sol, varme og 6 m/s. hele sommeren, har vi åbnet for vandet på hele havnen. Slanger kommer ud løbende over de næste dage. Står du og mangler en vandslange her og nu.. så tag fat i Morten. Hilsen Havnekontoret21 marts  2024

Ekstraordinær Generalforsamlingen bliver lørdag den. 13 april  kl. 10 

dagorden udsendes på mail

kan også ses  under down loads 


Formanden


SYNES du at det ser gammelt ud,- så TRYK "F5 " (update Hjenmmeside)07 marts 2024 

vi byder velkommen til 2 nye medelmmer

Christian Høgh og Mona Hummelshøj (gift med Lejf Hummelshøj)

13 februar 2024 

Vi har i dag mistet et af vores kære gamle medlemmer Finn Rasmussen Enghegnet 1 Grenaa


Finn skal bisættes fra kapellet på Grenaa kirkegård fredag, den 23. februar kl. 13:00.

02 februar 2024 

Tider for bådisætningen forår 2024

Tilmelding kun på sms 2962 1260 (Morten)

Husk bådnavn og plads nr. ved tilmelding

For både der skal i med vores egen kran, max 5 ton.

31 januar 2024 

Er der i Bådklubben et par friske fyre, som vil give en hånd med udskiftning af Redningskranse på Marinaen


Meld tilbage til mig på 30 28 04 71 eller på denne mail    PS: indtil nu er der kun et medlem der har meldt sig.

27 januar 2024

Vi byder velkommen til Jan Nielsen,  anduver med båd til foråret 18. januar 2024

 Gratis VSWR og Watt test for klubbernes medlemmer på Djursland .

Den stille periode er fra nu og indtil midt/slut februar.


24 januar 2024

Vi byder velkommen til Brian Luplau Jensen,  anduver med en Holstedbro 16  til foråret11 januar 2024

Vi byder velkommen til Lejf og Mona Hummelhøj, de anduver med en LM 27  fra Tisted og har fået fast plads på bro 85 januar 2024

ADVARSEL !

Ydermolen på Grenaa Marina er afspærret pga. nedstyrtningsfare.

Den kraftige østenstorm har beskadiget vores mole alvorligt, og der er fare for at den styrter sammen.

Det er derfor forbudt at færdes på eller omkring molen.

Arbejdet er påbegyndt for at begrænse skaden.

Havnekontoret

Grenaa Marina

19 december. 2023

Fredag og lørdag varsler DMI forhøjet vandstand i store dele af landet. Flere steder overstiger prognosen en 20-års hændelse. Det gælder fx i Grenaa , hvor der pt. varsles 160 cm forhøjet vandstand. 

 

Følg med i varsler og prognoser her: https://www.dmi.dk/vandstand

Billeder fra foredraget , .69 dage i den vestsvenske skærgård og Oslofjord25. oktober, 2023 

Bådklubbens besøg hos Fornæs Ship Recycling25. oktober, 2023 

Fokus på elforbrug

Fra d. 15 oktober 2023 til d. 15 april 2024 har vi ekstra fokus på elforbrug.

Grenaa Marina vil i de kommende dage spørge ind til elledninger der sidder permanent i stikket.

Har du et ekstraordinært forbrug kan der lånes en bimåler på havnekontoret.

Bestyrelsen har fastsat følgende retningslinjer for brug af strøm.:

– Strøm til ladning af batterier, (et døgn af gangen), samt brug af håndværktøj er tilladt.

– Grenaa Marina forlanger at ledninger er rullet op efter dagens arbejde, dog ikke ved ladning af batterier.

– Hvis der skal bruges strøm til andet, såsom affugter, varmekanoner eller pærer, altså vedvarende strøm, skal man låne en Bi-måler af Grenaa Marina,og afregne strømmen derover.

– Personalet har ret og pligt til at afbryde ledninger, der ligger længerevarende, uden aftale, uden ansvar for konsekvenser.

20-09-2023

Over dragelse af Redningsveste til Naturskolen. Disse skal bruges af de yngste bruger af oplevelsebroen

Grenaa Bådklub havde ansøgt TRYG FONDEN om 22 redningsveste.


17-08-2023

OBS OBS OBS OBS

Grøn bøje i indsejlingen til Grenaa Marina er forsvundet.

position 56° 24,211'N - 010° 55,585'E

Bøjen markerer område ved nord molen der ikke overholder normal indsejlingsdybde. Søg mod midten af Indsejlingen når området passeres.

Bøjen vil blive genetableret hurtigst muligt.