Galleri

Billeder fra vores hverdag


Bønnerup turen 2023

På trods af en regnfuld vejrudsigt deltog seks både i weekendturen til Bønnerup. Vi grillede fredag aften i godt vejr og hyggede os indendørs i Bønnerup Havns klubhus lørdag aften, hvor det regnede.

Venlig hilsen

Tove og Allan


Sankt Hans Aften 2023

Vi var samlet 54 medlemmer, og startede aftenen med hjemme bragt mad, for den store Brandmand havde forbudt brug af åben ild,

så ingen Hekse afbrænding og Grill.

Formanden


Indvielse af ny bro i Grenaa Marina. Onsdag d. 21 juni kl. 17.

Formanden for Kultur og Fritids udvalget Allan Gerbøll Jørgensen huggede snoren over efter køndig vejledning fra Flemming Rafn


Besøg på Redningsstationen i Grenaa


Besøg på Sostrup vandværk

23 juni kl.14 blev vi budt velkommen af Henrik Jordalen, Henrik viste os rundt og forklarede om hele bagrunden, for opførelsen af værket og

den daglige drift og vedligeholdelse.

Når man går rundt og kikker, på det hele bliver man lidt overvældet. for at vi  skal have rent drikkevand i Norddjurs, når vi lukker op for vandhanen, har man indvisteret 23 millioner i Sostrup andværk.

Mange tak til Henrik for rundvisningen og forklaringen om pumper og beholdere.

Ernst LemmingSejlturen til Anholt og hyggegrill i  Klubhuset

10 både  med 23 gaster sejlede til Anholt i Pinsen og hjemme i Grenaa blev Pinsen fejret med Grill hygge, 24 var frem mødt

Flot at halvdelen af klubbens medlemmer er i aktivitet denne dag, siger formanden.Dialog-og informationsmøde

med brugerne og husejerne på Grenaa Marina.

mandag den 22 maj 2023 kl. 19 med følgende dagsorden:Stander hejsning 2023

Stort fremmøde til Standerhejsningen:


Introduktion til skærgårdensejlads 2023

24 medlemmer fra Grenaa Bådklub  og  Grenaa Sejlklub deltog i foredraget om sejlads i skærgården

tak til Tovog Allan.  
Fabriksbesøg hos Grenaa Varmeværk

Det var godt nok en oplevelse af de sjældne, da vi var med Grenaa Bådklub på besøg hos det nye fjernvarmeværk i Grenaa.

Vi var tilmeldt 14 personer, og blev modtaget af en oplagt rundviser, nemlig Direktør Søren Gertsen. Han bød velkommen med kaffebord, og gav os et grundigt indblik i varmeværkets historie, og fortalte om de dygtige og engagerede medarbejdere der havde været med hele vejen.

Efter foredraget, der blev suppleret op med billeder af udviklingen og det fantastisk store område med solceller, var vi rundt på virksomheden og fik et indblik i produktion af varme til hele byen. Vi bemærkede den orden og renlighed der var overalt. Vi sluttede besøget med en lille tår til halsen, og kunne stille spørgsmål om det vi havde oplevet. Vi kan desuden oplyse, at de ikke hviler på laurbladene derude, men at der er flere store projekter igang for at producere billigere varme til borgerne i Grenaa.

Finn Bilde takkede på bådklubbens vegne for den fine modtagelse og gode oplevelse vi havde fået.               Bent Olsen

Messebesøg i Fredericia Grenaa  2023

26 medlemmer fra Grenaa og Bønnerup Bådklubber deltog i busturen til Fredericia, Vejret var fint, dog lidt koldt, men med en god oplagt chauffør og en god bus var det en fornøjelse. En rigtig flot messe med masser af gode sager og alt for mange mennesker, forløb stille og roligt. Ved 4 tiden gik turen atter hjem mod grenaa, enkelte nappede sin en bette lun mens snakken gik livligt om de indkøbte ting.

Vi afsluttede med fællesspisning, Stegt flæsk og Persille sovs i rigelige mængder.    

Galleri

Indsend gerne billeder af din båd, med data og navn