Galleri

Billeder fra vores hverdag

23.06.2024

Sankt Hans aften på Marinaen, 44 medlemmer til grillspisning. 

08.06.2024

Ebeltoft turen  blev afløst af fælles  grillspisning. 

Sejerø turen maj 2024

Standerhejsning 2024

Fabriksbesøg Aalsrode smedie marts 2024

Nye medlemmer i 2023

Forhøjet vandstand fredag 22 dec. 2023

Sang aften tirsdag 14 - 11 – 2023

Vi var samlet 24 personer til en hygelig sangaften.

        Hans Erik spillede for på harmonika til kendte sange.

       Og der var kaffe og en ostemad. Hyggeligt arrangement


69 dage i den vestsvenske skærgård og Oslofjorden

Som opfølgning på forårets introduktion til skærgårdssejlads vil vi gerne invitere til en aften i Grenå Bådklubs klubhus torsdag den 9. november kl. 19.00, hvor vi vil fortælle om vores godt to måneder lange tur til Sverige og Norge her i sommer. Der vil blive vist mange billeder fra den 630 sømil lange sejlads, der i juli måned havde mere karakter af overlevelsestur end sommerferiesejlads.

Mød op hvis det har din interesse. Det er ikke nødvendigt med tilmelding.

 

Tove og Allan


Standerstygning 2023

38 medlemmer var samlet til Standerstrygningen

Efter morgenkaffen blev Standeren sunget ned, der der blev efterfølgende serveret SOL over GUDHJEM.

Bådklubbens besøge hos Fornæs Ship Recycling

Den 25. oktober 2023

 

Vi blev modtaget af stifteren den 86-årige Kresten? som viste os rundt i bygningen og de tilstødende haller, hvor der er oplagret alt mellem himmel og jord.

 Chresten krydrede på humoristisk vis rundvisningen med anekdoter om firmaets start og historier om mange af de ting vi kom forbi under rundvisningen.

Firmaet har kunder fra hele verden bortset fra Rusland og Kina.

Vi fik et godt indblik i hvordan man får renoveret og genanvendt alle dele fra de ophuggede skibe. I opstarten af firmaet var det oplagte fiskerbåde som man hovedsageligt beskæftigede sig med, men nu er det udvidet til alle større og mindre skibe og maskiner fra både ind- og udland.

Vi sagde tak for 2 timers meget interessant indblik i arbejdet på Fornæs

Så var der håndmadder og fælles hygge i bådklubben bagefter


Bønnerup turen 2023

På trods af en regnfuld vejrudsigt deltog seks både i weekendturen til Bønnerup. Vi grillede fredag aften i godt vejr og hyggede os indendørs i Bønnerup Havns klubhus lørdag aften, hvor det regnede.

Venlig hilsen

Tove og Allan


Sankt Hans Aften 2023

Vi var samlet 54 medlemmer, og startede aftenen med hjemme bragt mad, for den store Brandmand havde forbudt brug af åben ild,

så ingen Hekse afbrænding og Grill.

Formanden


Indvielse af ny bro i Grenaa Marina. Onsdag d. 21 juni kl. 17.

Formanden for Kultur og Fritids udvalget Allan Gerbøll Jørgensen huggede snoren over efter køndig vejledning fra Flemming Rafn


Besøg på Redningsstationen i Grenaa


Besøg på Sostrup vandværk

23 juni kl.14 blev vi budt velkommen af Henrik Jordalen, Henrik viste os rundt og forklarede om hele bagrunden, for opførelsen af værket og

den daglige drift og vedligeholdelse.

Når man går rundt og kikker, på det hele bliver man lidt overvældet. for at vi  skal have rent drikkevand i Norddjurs, når vi lukker op for vandhanen, har man indvisteret 23 millioner i Sostrup andværk.

Mange tak til Henrik for rundvisningen og forklaringen om pumper og beholdere.

Ernst LemmingSejlturen til Anholt og hyggegrill i  Klubhuset

10 både  med 23 gaster sejlede til Anholt i Pinsen og hjemme i Grenaa blev Pinsen fejret med Grill hygge, 24 var frem mødt

Flot at halvdelen af klubbens medlemmer er i aktivitet denne dag, siger formanden.Dialog-og informationsmøde

med brugerne og husejerne på Grenaa Marina.

mandag den 22 maj 2023 kl. 19 med følgende dagsorden:Stander hejsning 2023

Stort fremmøde til Standerhejsningen:


Introduktion til skærgårdensejlads 2023

24 medlemmer fra Grenaa Bådklub  og  Grenaa Sejlklub deltog i foredraget om sejlads i skærgården

tak til Tovog Allan.  
Fabriksbesøg hos Grenaa Varmeværk

Det var godt nok en oplevelse af de sjældne, da vi var med Grenaa Bådklub på besøg hos det nye fjernvarmeværk i Grenaa.

Vi var tilmeldt 14 personer, og blev modtaget af en oplagt rundviser, nemlig Direktør Søren Gertsen. Han bød velkommen med kaffebord, og gav os et grundigt indblik i varmeværkets historie, og fortalte om de dygtige og engagerede medarbejdere der havde været med hele vejen.

Efter foredraget, der blev suppleret op med billeder af udviklingen og det fantastisk store område med solceller, var vi rundt på virksomheden og fik et indblik i produktion af varme til hele byen. Vi bemærkede den orden og renlighed der var overalt. Vi sluttede besøget med en lille tår til halsen, og kunne stille spørgsmål om det vi havde oplevet. Vi kan desuden oplyse, at de ikke hviler på laurbladene derude, men at der er flere store projekter igang for at producere billigere varme til borgerne i Grenaa.

Finn Bilde takkede på bådklubbens vegne for den fine modtagelse og gode oplevelse vi havde fået.               Bent Olsen

Messebesøg i Fredericia Grenaa  2023

26 medlemmer fra Grenaa og Bønnerup Bådklubber deltog i busturen til Fredericia, Vejret var fint, dog lidt koldt, men med en god oplagt chauffør og en god bus var det en fornøjelse. En rigtig flot messe med masser af gode sager og alt for mange mennesker, forløb stille og roligt. Ved 4 tiden gik turen atter hjem mod grenaa, enkelte nappede sin en bette lun mens snakken gik livligt om de indkøbte ting.

Vi afsluttede med fællesspisning, Stegt flæsk og Persille sovs i rigelige mængder.    

Galleri

Indsend gerne billeder af din båd, med data og navn