Assistanceordning - Grenaa Bådklub

Gå til indhold
Assistanceordning

I Grenå Bådklub findes en assistanceordning, der vedrører hjælp til
klubbens medlemmer i forbindelse med motorproblemer og lignende under sejlads.
Klubbens medlemmer deltager på frivillig basis i ordningen.
Tilbage til indhold